zwučowanje  2 / Übung 2

zrozumjace čitanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen verschiedene kurze Textformen. Zu jedem Text gibt es Aufgaben.

Klicken Sie die richtige Lösung an!

dźěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf "Prüfen". Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Aufgabe und klicken Sie die richtige Antwort an!

0

Prawa replika je:

?
1

Prawa replika je:

?
2

W swobodnym času Mandy rady

?
3

Maks w swobodnym času rady

?
4

Hdźe steji waza?

?
dźěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10.
Wo finden Sie die nötigen Informationen?
Klicken Sie die richtige Antwort an.

0
tekst 1 / Text 1:


Moja ćeta Hana ma dźensa narodniny. Wona je 35 lět stara. Wona dźěła jako sekretarka w awtowym domje. Hana ma tři dźěći: Jonasa, Feliksa a Jadwigu. Jonas je w šuli, Feliks je w pěstowarni a Jadwiga je doma. Wona je hišće mała. Hana rady spěwa. Wona spěwa w chórje.

Dźensa wšitcy narodniny swjećimy. Pijemy kofej a jěmy tortu a tykanc. Ja hrajkam sej z małej kuzinu Jadwigu.  

?
1

Hana ma narodniny.

?
2

Hana rady njespěwa.

?
3

Jadwiga je w pěstowarni.

?
4
tekst 2 / Text 2:


Moja dźowka Katarina je dźewjeć lět stara. Wona rady rejuje. Nětko ma rjany hobby. Wona trenuje balet. Trening je póndźelu a štwórtk. Tež přećelka Sofija rejuje balet, kaž tež Lisa. Holcy trenuja w Serbskim šulskim centrumje w Budyšinje. Tam je nowa sportowa hala. Trenarka je knjeni Farkanelli. Wone rejuja klasiski balet a hip-hop.

?
5

Trening je přeco srjedu.

?
6

Lisa njetrenuje.

?
dźěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie die Bekanntmachungen!
Klicken Sie an: richtig (prawje) oder falsch (wopak)!

0
W Serbskim domje:

Serbska kulturna informacija je w Serbskim domje.

?
1
Pěstowarnja informuje:

W pěstowarni je swójbny dźeń.

?
2
Na durjach sekretariata:

Srjedu sekretarka njedźěła.

?
3
Filmowy tip:

Krimi hraje w Budyšinje.

?
4
Domowina informuje:

Nowy kurs serbšćiny je wutoru.

?
5
Informacija za staršich:

Nowa praktikantka je póndźelu a štwórtk w pěstowarni.

?