zwučowanje  1 / Übung 1

zrozumjace čitanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen verschiedene kurze Textformen. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. 

Klicken Sie die richtige Lösung an! 

dźěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Aufgabe und klicken Sie die richtige Antwort an!

0

Prawa replika je:

?
1

Prawa replika je:

?
2

W swobodnym času Pětr rady

?
3

W swobodnym času Luiza rady

?
4

Koleso steji

?
dźěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte!
Klicken Sie die richtigen Antworten an!

0
tekst 1 / Text 1:
?
1

Prezentacija noweje Protyki je w Radworju.

?
2

Prezentacija je w muzeju.

?
3

Ludowe nakładnistwo Domowina je w Drježdźanach.

?
4
tekst 2 / Text 2:


Luba Milenka!

To je moja swójba. Wšitcy su na wobrazu. Zady widźiš našu wowku a našeho dźěda. Nalěwo staj nan a mać. Ja steju srjedźa z wiolinu. Sym dźewjeć lět stary. Naprawo widźiš moju sotru Wandu. Wona je jědnaće lět stara. Pawlina je sydom lět stara. Mój mały bratr Majk je w pěstowarni. Wón je tři lěta stary. Mamy tež psyka a kóčku. Moppy je čorny a Minka je bruna.

Luby postrow

twój přećel Matej Wornar 

?
5

Knjez Wornar a knjeni Wornarjowa mataj tři dźěći.

?
6

Pawlina je dźewjeć lět stara.

?
dźěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie die Bekanntmachungen!
Klicken Sie an: richtig (prawje) oder falsch (wopak)!

0
Adresa Rěčneho centruma WITAJ:

Rěčny centrum WITAJ je w Serbskim domje.

?
1
Hort informuje:

Starši přihotuja mały program.

?
2
Sekretariat je wočinjeny:

Sekretariat srjedu wočinjeny njeje.

?
3
W hosćencu:

Sobotu njeje žadyn rabat.

?
4
Na durjach šule:

Póndźelu njeje kurs, ale wutoru.

?
5
Informacija za staršich:

Wutoru informuje knjez Wjacławk z Budyšina.

?