zwučowanje  1 / Übung 1

zrozumjace čitanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen usw. Zu jedem Text gibt es Aufgaben.

Klicken Sie die richtige Lösung an!

dźěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5.
Klicken Sie an: 
richtig (prawje) oder falsch (wopak)!

0
Tekst 1 / Text 1:
?
1

Martina ma narodniny.

?
2

Daniela njepřińdźe na kofej.

?
3

Daniela chce piwo kupić.

?
4
Tekst 2 / Text 2:
?
5

Knjez Wićaz chce Serbske Nowiny čitać.

?
6

Serbske Nowiny dóstanjeće wot póndźele hač do soboty.

?
7

Abonement jako pdf-ka płaći 57,60 € na lěto.

?
dźěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10.
Wo finden Sie die nötigen Informationen?
Wählen Sie die entsprechende Anzeige aus!

0

(Wy) chceće sej nowe awto kupić.

?
1

(Wy) pytaće čerstwu rybu.

?
2

(Wy) chceće pjatk wječor z přećelemi na ptači kwas hić.

?
3

(Wy) sće student a chceće připódla dźěłać.

?
4

(Wy) chceće na klasiski koncert.

?
5

(Wy) trjebaće tomaty, kórki, jabłuka a truskalcy.

?
dźěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie den Text und die Aufgaben 11 bis 15. 
Klicken Sie an: richtig (prawje) oder falsch (wopak)!

0

 

Bórkowy – moja ródna wjes

Rěkam Cornelia Pankowa. Sym so w Bórkowach narodźiła a dźensa hišće tu bydlu. Sym nětko 36 lět stara a dźěłam jako marketingowa sobudźěłaćerka w turistiskim běrowje. Lubuju swoje dźěło a swoju domiznu.
Bórkowy su idyliska wjes, přez cyłu wjes běži rěka Sprjewja a so dźěli do wjele rěčkow – do znatych Błótow. W lěću je tu přeco wjele turistow. Woni čołmikuja, padluja, kolesuja abo so wuchodźuja.
Ale tež w zymje je tu rjenje. Mamy znatu termu, welnesowe poskitki we wšelakich hotelach, mały muzej a wjele móžnosćow za nakupowanje. Naša gmejna so tež wo kulturne zarjadowanja stara. Mamy tež serbske žiwjenje tu we wsy. Młodźina swjeći w Bórkowach zapust, jutrowny woheń, mejestajenje a kokot. Česćujemy tež delnjoserbsku spisowaćelku Minu Witkojc, kiž je tu bydliła. Kulturny dom – „Dom zetkawanja“ – nosy jeje mjeno. Pola nas mamy tež wjesnu biblioteku a rjanu rumnosć za zarjadowanja.
Kóžde lěto w septembrje je w Bórkowach wulki wjesny swjedźeń. Na nim předstajeja rjemjeslnicy swoje dźěło a wikowarjo poskićuja wšelake twory, jědźe a napoje. Kulturne programy so předstajeja a swjedźenski ćah ze wšelakimi wobrazami ćehnje po wsy. Na tajkich swjedźenjach widźiš přeco wjele žonow a holcow w serbskej narodnej drasće.

?
1

Knjeni Pankowa njebydli w Bórkowach.

?
2

Bórkowy su dźěl Błótow.

?
3

Knjeni Pankowa dźěła w „Domje zetkawanja“.

?
4

Kóžde druhe lěto je w Bórkowach wjesny swjedźeń.

?
5

Na wjesnym swjedźenju su žony a holcy w serbskej narodnej drasće.

?