zwucowanje  1 / Übung 1

rozmějuce cytanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen usw. Zu jedem Text gibt es Aufgaben.

Klicken Sie die richtige Lösung an!

źěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5.
Klicken Sie an: 
richtig (pšawje) oder falsch (wopak)!

0
tekst 1 / Text 1:
?
1

Martina ma narodniny.

?
2

Daniela njepśiźo na kafej.

?
3

Daniela co piwo kupiś.

?
4
tekst 2 / Text 2:
?
5

Kněz Šmidt co Nowy Casnik cytaś.

?
6

Nowy Casnik dostanjośo kuždy mjasec.

?
7

Online wersija płaśi 16,20 € na lěto.

?
źěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10.
Wo finden Sie die nötigen Informationen?
Wählen Sie die entsprechende Anzeige aus!

0

Wy cośo Wašu kuchnju mólowaś daś.

?
1

Wy trjebaśo medicinu pśeśiwo reumatizmoju.

?
2

Wy cośo pětk wjacor z pśijaśelami na ptaškowu swajźbu hyś.

?
3

Wy sćo student a cośo pśipódla źěłaś.

?
4

Wy cośo na klasiski koncert.

?
5

Wy bydliśo w Zaspach a cośo se tam teke nowu šorcu za Wašu drastwu šyś daś.

?
źěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie den Text und die Aufgaben 11 bis 15. 
Klicken Sie an: richtig (pšawje) oder falsch (wopak)!

0

 

Bórkowy – mója rodna wjas

Mě se groni Cornelia Bóśonowa. Ja som se naroźiła w Bórkowach a hyšći źinsa how bydlim. Som něnto 36 lět stara a som sobuźěłaśeŕka marketinga w turistiskem běrowje. Lubujom swójo źěło a swóju domownju. Bórkowy su idyliska wjas, pśez cełu wjas běžy rěka Sprjewja a se źěli do wjele rěckow a tšugow – do znatych Błotow. W lěśu jo how pśecej mań turistow. Wóni cołnuju, padluju, kólasuju abo se wuchójźuju. Ale teke w zymje jo how rědnje. Mamy znatu termu, we wšakich hotelach welnes pórucenja, mały muzeum a wjele móžnosćow za nakupowanje. Naša gmejna se teke stara wó kulturne zarědowanja. A což serbske žywjenje nastupa, swěśi młoźina w Bórkowach zapust, jatšowny wogeń, stajanje majskego boma a kokot. Bórkowy teke cesće serbsku spisowaśelku Minu Witkojc, ako jo how bydliła. Kulturny dom – Dom zmakanjow – nosy jeje mě. How teke namakajomy wejsnu biblioteku a rědnu rumnosć za zarědowanja. Kužde lěto w septemberje jo w Bórkowach wjeliki wejsny swěźeń, na njom pśedstajaju rucnikarje swójo źěło, póbituju lody a wobchody swóje wóry, se pokazuju kulturne programy a casy jo teke pśeśěg pśez wjas ze wšakorakimi wobrazami. Pśi takich swěźenjach jo pśecej wiźeś wjele serbskich drastwow.

słownick: mań – große Zahl, Menge
                        wejsny swěźeń – Dorffest

?
1

Kněni Bóśonowa njebydli w Bórkowach.

?
2

Bórkowy su źěl Błotow.

?
3

Kněni Bóśonowa źěła w Domje zmakanjow.

?
4

Kužde druge lěto jo w Bórkowach wejsny swěźeń.

?
5

Bórkojske źowća nose raźi serbsku drastwu.

?