zwučowanje  2

pisanje

Wuzwolće sej jako prěnje temu A abo temu B.

Rozsudźće so spěšnje, dokelž maće w pruwowanskej situaciji za spjelnjenje nadawka jenož 30 mjeńšinow chwile.

tema A: rozprawa

Napisajće wjednicy šule list (150 do 200 słowow) a reagujće

  • na znajmjeńša tři dypki, kotrež wona w swojim lisće mjenuje

abo

  • na znajmjeńša dwaj dypkaj, kotrejž wona w swojim lisće mjenuje, a wopisajće dalši aspekt, kotryž sće sej sam/sama wuzwolił/wuzwoliła.

Njezabudźće zawod a kónc lista.

0

Česćeny knježe Skala,

před dwěmaj tydźenjomaj wotmě so zhromadźizna spěchowanskeho towarstwa našeje šule ze zastupjerjemi staršiskeje rady, w kotrymž diskutowaše so wo wuhotowanju našeho šulskeho dwora a šulskeje zahrody.

Přichodny tydźeń změjemy posedźenje našeho wučerskeho kolegija. Na nim chcu rady wuslědki zhromadźizny prezentować.Dokelž wěm, zo sće sej jako předsyda spěchowanskeho towarstwa na wonym wječoru wšitko dokładnje zapisował, prošu Was, mi krótku rozprawu z najwažnišimi informacijemi zhromadźizny napisać:

  • mysle k wuhotowanju šulskeho dwora
  • mysle k wuhotowanju šulskeje zahrody
  • ideje, kak móža starši a spěchowanske towarstwo pomhać při wobnowjenju
  • ideje, kak hodźa so přidatne financy za wudawki nahromadźić

Wutrobnje so Wam za to dźakuju.

Přećelnje strowi

Michaela Koklina

šulska wjednica

 

1

Prošu zapisajće tu swój tekst.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): Wörter übrig (Min): 150
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: Gesamtanzahl Wörter: 0