zwučowanski material

To je pruwowanski dźěl B2. Na slědowacych stronach móžeće mjez dwěmaj zwučowanjomaj wolić. Wobě přikładowej pruwowani matej pisomny a ertny dźěl. Ertny dźěl je we woběmaj zwučowanjomaj identiski. Wjele wuspěcha!

 

  k zwučowanju 1                                                    k zwučowanju 2


Zwučowanski material za certifikat B2 jako download:

zwučowanski zešiwk B2-1

 

                                        

zwučowanski zešiwk B2-2