zwučowanje  2 / Übung 2

pisanje / Schreiben

Wotmołwće na slědowacu e-mejlku z pomocu wšitkich deleka podatych hesłow. Njezabudźće zawod a kónc lista.

(ein Antwortschreiben formulieren)

situacija:

Waša přećelka, kotruž sće loni zeznał/a, chce Was wopytać. To je jeje prěni wopyt we Łužicy. Wona je Wam e-mejlku napisała.

0

 

Luba/Luby ...

je hižo chwilku jow, zo smy hromadźe w kursu serbsce wuknyli. Smy telko wjesela měli, hdyž smy z knjeni Šołćinej spěwali abo wšelake sceny hrali. Dopomniš so hišće? Najradšo sym sej dialogi wumysliła a hrała. Njejsym nětko dołho nikoho wjace zetkała. Ale wěm, zo wšitcy rady na kurs wróćo mysla. A tohodla mějach ideju, zo bychmy so tola zaso jónu zetkać móhli. Wo přenocowanje so staram. Mamy dom, kotryž je wulki dosć. Chcu rady wot tebje wědźeć, kak so ći mój namjet lubi? A daj mi prošu někotre pokiwy. Pisaj prawje bórze, zo móžu wšitko derje přihotować.

Lubje strowi

Daniela

 

hesła:
  • jědźe a napoje
  • termin
  • dopomnjenki na kurs serbšćiny
  • namjety za party (hudźba? fota?)
1
?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 50
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0