zwucowanje  1 / Übung 1

rozmějuce słuchanje / verstehendes Hören

Słuchański test ma tśi źěle. Słyšyśo wugronjenja, dlejše rozgrono a powěsći. K tekstam słušaju nadawki.

Naklikniśo pšawe wótegrono!

źěl 1 / Teil 1

Sćo w prědnem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zachopijo se drugi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Słyšyśo 5 krotkich tekstow. Rozsuźćo, lěc wugrono k tekstoju pśitrjefijo. Naklikniśo pšawje abo wopak. (zu fünf kurzen Texten entscheiden, ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist)

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo kuždy tekst jano jaden raz.

 

0

Stwórtk wjacor jo było wótwórjenje noweje wustajeńce.

?
1

Program Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu wuchada jano w nazymje.

?
2

Serbske radijo gratulěrujo narodninarjam a narodninaŕkam.

?
3

Młoźina w Dolnej Łužycy woplěwa wšake žnjowne nałogi.

?
4

Wjerch H. v. Pückler jo załožył město Chóśebuz.

?
źěl 2 / Teil 2

Sćo w drugem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zachopijo se tśeśi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 6 do 15. Pótom słuchajśo na rozgrono. Rozsuźćo, lěc wugrona k tekstoju pśitrjefiju. Naklikniśo pšawje abo wopak. (zu einem Gespräch entscheiden, ob die 10 Aussagen richtig oder falsch sind)

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo tekst dwa raza.

 

Audio:

0

Artikel buźo se wózjawiś w Nowem Casniku.

?
1

Na Instituśe za sorabistiku eksistěrujo nowy studijny směr.

?
2

Ceptaŕstwo a sorabistika stej tradicionelnej studijnej směra w Lipsku.

?
3

Studentki a studenty nowego studijnego směra studěruju dwě lěśe we wukraju.

?
4

Studenty wuknu pólšćinu ako dalšnu mjeńšynowu rěc.

?
5

Partnaŕska uniwersita Lipšćańskego instituta jo w Irskej.

?
6

Serbšćinu móžoš źinsa z wjele pśedmjatami kombiněrowaś.

?
7

W Lipsku móžoš studěrowaś górno- a dolnoserbšćinu.

?
8

Dobre studentki a studenty mógu dostaś wugbaśowy stipendium.

?
9

W Lipsku bóžko njejo žeden serbski internat.

?
źěl 3 / Teil 3

Sćo w tśeśem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka słuchanje.

Słyšyśo pěś krotkich powěsćow. Naklikniśo pšawe wótegrono. (zu fünf kurzen Texten entscheiden, welche der Antworten richtig ist)

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo kuždy tekst dwa raza.

 

0

Kótare mě nosy nowe towaristwo we Wětošowje?

?
1

Wjele lět wobstoj partnaŕstwo mjazy Drjenowom a Ochlu?

?
2

Wótkul póchada młody kšylc?

?
3

Ga pśiźo młoźinski program “Bubak” w serbskem programje rbb?

?
4

Wjele rejowarjow jo se na drastwinem swěźenju w Lubnjowje wobźěliło?

?