zwucowanje  2 / Übung 2

pisanje / Schreiben

Wótegrońśo na slědujucu e-mejlku z pomocu dołojce pódanych zapomnjeńskich słowow. Njezabydniśo zachopjeńk a kóńc lista! (ein Antwortschreiben formulieren)

situacija:

Waša pśijaśelka, kótaruž sćo slědne lěto póznali, co Wam woglědaś. To jo jeje prědny woglěd we Łužycy. Wóna jo Wam mejlku napisała.

0

Luba/Luby ...,

wutšobny źěk za twójo pśepšosenje! Se wě, až pśiźom tebje wjelgin rada woglědat, njejsom ga hyšći žednje była we Łužycy. Razka pšawje njewěm, kak pśijěźom, z awtom abo ze śěgom? Ja by naraźiła, až planujomej někak jaden tyźeń.

Ty ga wěš, až mam wjelike gumno, źož jo w lěśojskem casu pśecej wjele źěła. Napiš teke, co buźomej cyniś. Musym ga wótpowědnu drastwu sobu pśinjasć. Drježdźany teke njejsu daloko, snaź móžomej jaden źeń tam jěś a se centrum a pśedewšym Žeńscynu cerkwju woglědaś. Som w interneśe teke cytała, až jo Budyšyn wjelgin rědne stare město. Musym groniś, až se južo wjelgin wjaselim na to, twóju domownju póznaś.

Cakam na twóju mejlku. Wótegroń pšosym malsnje!

Twója Katja

 

zapomnjeńske słowa:
  • wšake zakładne informacije wó Łužycy a wó Serbach
  • kótare wulěty planujośo
  • kótaru drastwu wóna trjeba
  • źo dej wóna bydliś
1

Geben Sie bitte hier Ihren Text ein.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 50
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0