zwucowanje  1 / Übung 1

rozmějuce cytanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen verschiedene kurze Textformen. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. 

Klicken Sie die richtige Lösung an! 

źěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Aufgabe und klicken Sie die richtige Antwort an!

0

Pšawa replika jo:

?
1

Pšawa replika jo:

?
2

W lichem casu Pětš rad

?
3

W lichem casu Lowiza rad

?
4

Kólaso stoj

?
źěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte!
Klicken Sie die richtigen Antworten an!

0
tekst 1 / Text 1:
?
1

Prezentacija noweje Pratyje jo w Mósće.

?
2

Prezentacija jo w Mósćańskem muzeumje.

?
3

Ludowe nakładnistwo Domowina jo w Drježdźanach.

?
4
tekst 2 / Text 2:

 

Luba Milenka!

To jo mója familija. Wšykne su na wobrazu. Slězy wiźiš našu starku a našogo starkego. Nalěwo stej nan a mama. Ja stojm wesrjejź z wiolinu. Ja som 9 lět stary. Napšawo wiźiš móju sotšu Wandu. Wóna jo jadnasćo lět stara. Pawlina jo sedym lět stara. Mój mały bratš Majk jo w źiśowni. Wón jo tśi lěta stary. Mamy teke psa a kócku. Moppi jo carny a Minka jo bruna. 

Luby póstrow,
twój pśijaśel Matej Fobo

?
5

Kněz Fobo a kněni Fobowa matej tśi źiśi.

?
6

Pawlina jo źewjeś lět stara.

?
źěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie die Bekanntmachungen!
Klicken Sie an: richtig (pšawje) oder falsch (wopak)!

0
Adresa Rěcnego centruma WITAJ:

Rěcny centrum WITAJ jo na Žylojskej droze.

?
1
Hort informěrujo:

Starjejše pśigótuju mały program.

?
2
Sekretariat jo wócynjony:

Srjodu njejo sekretariat wócynjony.

?
3
W gósćeńcu:

Sobotu njejo žeden rabat.

?
4
Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu cyni znate:

Pónjeźele njejo kurs, ale wałtoru.

?
5
Informacija za starjejšych:

Wałtoru informěrujo kněni Hille-Sickertowa wó Dolnoserbskem gymnaziumje.

?