zwučowanje  2 / Übung 2

zrozumjace słuchanje / verstehendes Hören

Słuchanski test ma tři dźěle. Słyšiće wuprajenja, dlěšu rozmołwu a powěsće. K tekstam słušeja nadawki.

 

Naklikńće prawu wotmołwu!

dźěl 1 / Teil 1

Sće w prěnim dźělu wotrězka słuchanje. Spjelńće nadawki a klikńće po tym na „Weiter“. Potom započina so druhi dźěl. Hdyž sće wšitke tři dźěle absolwował/absolwowała, zhoniće wuslědk.

Słyšiće 5 krótkich tekstow. Rozsudźće, hač wuprajenje k tekstej přitrjechi. Naklikńće prawje abo wopak. (zu fünf kurzen Texten entscheiden, ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist)

 

W pruwowanskej situaciji słyšiće kóždy tekst jenož jónu

0

Handrij je druhi raz nan.

?
1

Sabina je zhromadnje z mužom do Indiskeje jěła.

?
2

Stanijej je so wopyt dźiwadła jara lubił.

?
3

Uta ma swójsku firmu.

?
4

Tanja je lětsa kwas měła.

?
dźěl 2 / Teil 2

Sće w druhim dźělu wotrězka słuchanje. Spjelńće nadawki a klikńće po tym na „Weiter“. Potom započina so třeći dźěl. Hdyž sće wšitke tři dźěle absolwował/absolwowała, zhoniće wuslědk.

Čitajće najprjedy nadawki 6 do 15. Potom słuchajće rozmołwu. Rozsudźće, hač wuprajenja přitrjechja. Naklikńće prawje abo wopak. (zu einem Gespräch entscheiden, ob die 10 Aussagen richtig oder falsch sind)

 

W pruwowanskej situaciji słyšiće tekst dwójce

0

Marja Wićazowa je hižo 5 lět wuměnkarka.

?
1

We Wićazec swójbje su stajnje serbsce rěčeli.

?
2

Z přećelkomaj je sej Marja Wićazowa wustajeńcu w Serbskim muzeju w Budyšinje wobhladała.

?
3

Marja Wićazowa a Wórša Hajnkowa stej w Lipsku studowałoj.

?
4

Přećelki chcedźa molowanje nawuknyć.

?
5

Wórša Hajnkowa je molowanje na kursach ludoweje šule nawuknyła.

?
6

Marja Wićazowa swoje wobrazy rady lubym a znatym k narodninam daruje.

?
7

Knjez Wićaz hromadźi stare listowe znamki.

?
8

Štyri wnučki bydla w Pančicach-Kukowje.

?
9

Tež w Drježdźanach mataj Wićazec mandźelskaj wnučki.

?
dźěl 3 / Teil 3

Sće w třećim dźělu wotrězka słuchanje. Spjelńće nadawki a klikńće po tym na „Weiter“. Potom zhoniće wuslědk wotrězka słuchanje.

Słyšiće pjeć krótkich powěsćow. Naklikńće prawu wotmołwu. (zu fünf kurzen Texten entscheiden, welche der Antworten richtig ist)

 

W pruwowanskej situaciji słyšiće kóždy tekst dwójce.

0

Hdy je zubnolěkarska praksa začinjena?

?
1

Hdźe bus pojědźe?

?
2

Z kotreje rěče je Marina Tarantowa roman přełožiła?

?
3

Što ma so w Rodecach twarić?

?
4

Kak husto zarjaduje Domowina folklorny festiwal?

?