zwucowański material

To jo pśespytowański źěl B2. Na slědujucych bokach móžośo mjazy dwěma zwucowanjoma wóliś. Wobej pśikładowej pśespytowani matej pisny a wustny źěl. Wustny źěl jo we wobyma zwucowanjoma identiski. Wjele wuspěcha!

 

 

  k zwucowanju 1                                                   k zwucowanju 2


Zwucowański material za certifikat B2 ako download:

zwucowański zešywk B2-1

 

                                        

zwucowański zešywk B2-2