zwučowanje  2 / Übung 2

zrozumjace čitanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen usw. Zu jedem Text gibt es Aufgaben.

Klicken Sie die richtige Lösung an!

dźěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5.
Klicken Sie an: richtig (prawje) oder falsch (wopak)!

0
Tekst 1 / Text 1:
?
1

Katarina je na kurje w Bad Sulza.

?
2

Katarina je serbske dźěćo.

?
3

Katarina rěči rusce a pólsce.

?
4

Isabell jě rady tomaty.

?
5
Tekst 2 / Text 2:
?
6

Trjebamy žonop, twaroh a butru.

?
7

Rybu dyrbimy třinaće minutow pjec.

?
dźěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10.
Wo finden Sie die nötigen Informationen?
Wählen Sie die entsprechende Anzeige aus!

0

(Wy) chceće do domizniskeje stwy w Borkowach.

?
1

Je wutora a (Wy) trjebaće kwětki.

?
2

(Wy) trjebaće nowy nócny woblek.

?
3

(Wy) sće šuler / šulerka Serbskeho gymnazija a chceće swoju serbšćinu polěpšić.

?
4

(Wy) bydliće w Budyšinje a planujeće jězbu z busom do Prahi. Kotra jězba je potuńšena?

?
5

Hdźe namakaće (Wy) informaciju wo Błótowskej termje w Bórkowach?

?
dźěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie den Text und die Aufgaben 11 bis 15.
Klicken Sie an: richtig (prawje) oder falsch (wopak)!

0
?
1

Ben je pjatk w indiskim hosćencu wobjedował.

?
2

Wječor je Ben z přećelemi na disko šoł.

?
3

Sobotu připołdnju je Maja zawołała.

?
4

Ben je z Maju do Serbskeho muzeja šoł.

?
5

Njedźelu je Ben wjele fotografował.

?