zwucowanje  2 / Übung 2

rozmějuce cytanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen usw. Zu jedem Text gibt es Aufgaben.

Klicken Sie die richtige Lösung an!

źěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5.
Klicken Sie an: richtig (pšawje) oder falsch (wopak)!

0

tekst 1 / Text 1:

?
1

Katarina jo na kurje w Bad Sulza.

?
2

Katarina powěda serbski.

?
3

Katarina powěda teke ruski a polski.

?
4

Isabell jě rada tomaty.

?
5

tekst 2 / Text 2:

?
6

Trjebamy žonop, twarog a butru.

?
7

Rybu dejmy pěśnasćo minutow pjac.

?
źěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10.
Wo finden Sie die nötigen Informationen?
Wählen Sie die entsprechende Anzeige aus!

0

Wy cośo gótowaś wulět do muzeja w Drjowku.

?
1

Wy cośo wašu kuchnju mólowaś daś.

?
2

Wy cośo familijowy swěźeń w Dešnje organizěrowaś.

?
3

Wy sćo wuknik / wuknica Dolnoserbskego gymnaziuma a cośo waše rěcne znajobnosći pólěpšyś?

?
4

Wy bydliśo w Chóśebuzu a planujośo jězbu z busom do Pragi. Kótara jězba jo pótuńšona (verbilligt)?

?
5

Źo namakajośo informaciju wó Błośańskej termje w Bórkowach?

?
źěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie den Text und die Aufgaben 11 bis 15.
Klicken Sie an: richtig (pšawje) oder falsch (wopak)!

0
?
1

Ben jo pětk w indiskem gósćeńcu wobjedował.

?
2

Wjacor jo Ben z pśijaśelami na disko šeł.

?
3

Sobotu wokoło połdnja jo Maja zazwóniła.

?
4

Ben jo z Maju do Serbskego muzeuma šeł.

?
5

Njeźelu jo Ben wjele fotografował.

?